JurTrans Blog

«Η νομική μετάφραση δεν απαιτεί μόνο βασική γνώση των εμπλεκόμενων εννόμων τάξεων, εξοικείωση με τη σχετική ορολογία και γνώση του νομικού ύφους γραφής της συγκεκριμένης γλώσσας-στόχου, αλλά και εκτεταμένη γνώση του συγκεκριμένου νομικού ζητήματος που μεταφράζεται τόσο στη γλώσσα-πηγή, όσο και στη γλώσσα-στόχο.»

Πηγή: Bhatia/Candlin & Allori, Language, Culture and the Law: The Formulation of Legal Concepts across Systems and Cultures, 2008:17

 

Η μετάφραση των νομικών εγγράφων είναι προαπαιτούμενο για την οικοδόμηση και τη συντήρηση μιας παγκόσμιας κοινωνίας

«Ο αριθμός των νομικών κειμένων που μεταφράζονται είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των βιβλίων που μεταφράζονται. Η μετάφραση των νομικών κειμένων γίνεται επιπλέον σε πιο ποικίλες κατευθύνσεις. Αν και μπορεί να φαίνεται βαρετή σε όλους εκτός από τους δικηγόρους, η μετάφραση των νομικών εγγράφων είναι προαπαιτούμενο για την οικοδόμηση και τη συντήρηση μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Χωρίς το συγκεκριμένο είδος μετάφρασης, οι επιχειρήσεις και η διπλωματία θα έπαυαν να υπάρχουν. Απ’ αυτή μπορούμε να μάθουμε όμως κάτι σημαντικό. Οι νόμοι αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα κειμένου που δεν μεταφράζεται, επειδή η γλώσσα σύνταξής τους εμπεριέχεται στο ίδιο το κείμενό τους και δεν περιλαμβάνει αναφορές σε κάτι που βρίσκεται εκτός του ίδιου του νόμου. Στην πραγματικότητα όμως, οι νόμοι μεταφράζονται, ακριβώς επειδή πρέπει να μεταφραστούν.»

David Bellos, Is that a fish in your ear? Translation and the meaning of everything, σελ. 224

 

Διαμάχη για την ποιότητα της μετάφρασης

Η υπόθεση Mau Mau, η οποία αφορά την αποζημίωση 40.000 Κενυατών που βασανίστηκαν τη δεκαετία του ’50, κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα από τη σκοπιά της νομικής μετάφρασης. Στις 22.5.2016 η Guardian δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο  «Οι δικηγόροι της κυβέρνησης αναμένεται να καταθέσουν την τελευταία στιγμή αίτηση, προκειμένου να καθυστερήσουν την υπόθεση που σχετίζεται με την ποιότητα της μετάφρασης».    

Την 25.5.2016 η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι η αίτηση που είχε σκοπό να καθυστερήσει τη διαδικασία και αμφισβητούσε τον τρόπο με τον όποιο λήφθηκαν οι μαρτυρικές καταθέσεις έχει πλέον αποσυρθεί, η νομική όμως ομάδα της κυβέρνησης ενημέρωσε το δικαστήριο ότι «Όσο προχωράει η δικαστική αυτή διαμάχη η κυβέρνηση προβληματίζεται όλο και πιο πολύ ως προς τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία των εναγόντων. Υπάρχει ο κίνδυνος οι αποδείξεις της εκδικαζόμενης υπόθεσης να έχουν αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα λόγω του τρόπου με τον οποίο τέθηκαν οι ερωτήσεις (στους ενάγοντες)». Οι έγγραφες μαρτυρίες που παράχθηκαν επομένως μέσω της μεταφραστικής διαδικασίας μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα λεγόμενα των εναγόντων. «Πολλοί από τους ενάγοντες είναι ηλικιωμένοι, καθώς και σωματικά και πνευματικά ασθενείς» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της νομικής ομάδας. «Οι μάρτυρες ήταν ευάλωτοι και πολλοί απ’ αυτούς δεν μιλούν αγγλικά…αν οι έγγραφες αποδείξεις των εναγόντων έχουν αλλοιωθεί, τότε δεν θα μπορέσει ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η υπόθεση αναμένεται να παραμείνει εκκρεμής για πολύ καιρό ακόμη και θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών της υπόθεσης αυτής σχετικά με τις μεταφράσεις των μαρτυρικών καταθέσεων.

Στο πεδίο της νομικής μετάφρασης «η πρόκληση για το μεταφραστή είναι να έχει το θάρρος της δημιουργικότητας, με τους περιορισμούς όμως που του θέτει ο νόμος. Αυτό δείχνει την ανάγκη να υπάρχει μια ευέλικτη μεθοδολογία, η οποία θα προσφέρει δημιουργικές τεχνικές για τη μετάφραση των νομικών κειμένων και θα βελτιώνει σε τελική ανάλυση την ποιότητα των νομικών μεταφράσεων. Σε μια εποχή όπου τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιοποιούνται όλο και περισσότερο στη διαδικασία της μετάφρασης, μεταξύ άλλων και των νομικών κειμένων, η συζήτηση γύρω από τη δημιουργικότητα αποτελεί μοναδικό κίνητρο προκειμένου να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο η διεπιστηµονική προσέγγιση του μεταφραστικού έργου και ν’ αναπτυχθούν δημιουργικές τεχνικές για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα πολλά και δύσκολα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια μιας νομικής μετάφρασης. Η συγκεκριμενοποίηση της κατανόησης μιας καινοτόμου έννοιας, όπως είναι η δημιουργική ελευθερία στη μετάφραση των νομικών κειμένων, θα βοηθήσει τον σύγχρονο νομικό μεταφραστή να συνειδητοποιήσει ολοένα και περισσότερο τις δημιουργικές δυνατότητες που διαθέτει, αλλά και το πως να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες για δημιουργικότητα που του παρέχονται.»

Πηγή: S. Pommer, No Creativity in legal translation? Babel 54/2008, 355-368, 367

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 ώρα 6 έως 8 το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με πρωτοβουλία του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Μετάφραση νομικών κειμένων – προβλήματα και προοπτικές».

Θα μιλήσουν ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, με θέμα «Η μετάφραση νομικών κειμένων στην Ελλάδα», και ο υπεύθυνος του Γραφείου Αθηνών της ΓΔ Μετάφρασης της ΕΕ, Παναγιώτης Αλεβαντής με θέμα «Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας». Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Source: http://goo.gl/mk2PaI

FullSizeRender

Η νομική μετάφραση γίνεται όλο και πιο σημαντική στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά

Nομική μετάφραση: Δαπανηρή η μη μετάφραση νομικού περιεχομένου

Μια πρόσφατη απόφαση γερμανικού δικαστηρίου τονίζει τη σημασία που έχει η νομική μετάφραση σε μια ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη αγορά, στην οποία οι εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν τεράστια βάση χρηστών. Παρ’ όλο όμως που οι σχεδιαστές των εφαρμογών αυτών γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της τοπικοποίησης του περιεχομένου τους στη γλώσσα της κάθε αγοράς, στην οποία αυτές θα προωθηθούν, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Όροι Χρήσης τους, οι Πολιτικές Απορρήτου ή κάθε άλλο κείμενο με νομικό περιεχόμενο μεταφράζεται στην τοπική γλώσσα, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το blog Slator, το οποίο ασχολείται με γλωσσικά θέματα, αναφέρει ότι η εφαρμογή WhatsApp αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου ύψους 250.000 €, επειδή δεν προέβη στη μετάφραση των Όρων Χρήσης της από τα αγγλικά στα γερμανικά, με συνέπεια οι Γερμανοί χρήστες της εφαρμογής να μην μπορούν να τους καταλάβουν.

Η τοπική οργάνωση καταναλωτών VZBZ κινήθηκε νομικά ενώπιον του δικαστηρίου Kammergericht του Βερολίνου, επειδή βασικοί Όροι Χρήσης της εφαρμογής και της πολιτικής απορρήτου της δεν είχαν μεταφραστει στα γερμανικά. Αντίθετα, το περιεχόμενο αυτό ήταν διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Παρ’ όλο που η εφαρμογή WhatsApp είναι διαθέσιμη στα γερμανικά, η οργάνωση καταναλωτών η οποία κίνησε τη διαδικασία παραπονέθηκε ότι οι Όροι Χρήσης της εφαρμογής είναι διατυπωμένοι σε «εξειδικευμένη νομική γλώσσα», με συνέπεια οι Γερμανοί χρήστες της συγκεκριμένης εφαρμογής να μην είναι σε θέση να καταλάβούν το μεγαλύτερο μέρος τους.

Το δικαστήριο Kammergericht του Βερολίνου αναγνώρισε οτι πολλοί Γερμανοί μπορούν να καταλάβουν αγγλικά όταν πρόκειται για απλά καθημερινά θέματα, δεν είναι όμως εξοικοιωμένοι με τα αγγλικά που περιλαμβάνουν εξειδικευμένους νομικούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου της VZBV η απόφαση αναφέρει ότι: «Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι κανείς πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοήσει ένα νομικό κείμενο το οποίο περιέχει ένα εκτεταμένο, πολύπλοκο σύνολο κανόνων, μεγάλο αριθμό όρων και έχει συνταχθεί σε μια ξένη γλώσσα», τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της μετάφρασης των βασικών νομικών όρων κατά την τοπικοποίηση μιας εφαρμογής στη γλώσσα ξένων αγορών.

Η ανακοίνωση τύπου της VZBZ επισημαίνει ακόμη ότι «από τη στιγμή που δεν υπάρχει γερμανική μετάφραση του κειμένου, όλοι οι όροι στερούνται σαφήνειας και είναι επομένως νομικά άκυροι».

Το κόστος των νομικών μεταφράσεων είναι συχνά μηδαμινό σε σχέση με τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. Το Slator τονίζει ότι η WhatsApp θα χρειαζόταν να πληρώσει το ποσό του 1.500 € περίπου αν είχε μεταφράσει τα σχετικά νομικά κείμενα πριν από τη δημοσίευση του περιεχομένου της εφαρμογής, ενώ αυτή τη στιγμή το διοικητικό πρόστιμό που αντιμετωπίζει μπορεί να φτάσει έως και 250.000 €.

 

 

Eva Angelopoulou

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε ή προσφορά για κάποια μετάφραση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα
Email
ΜΗΝΥΜΑ

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Υπήρξε πρόβλημα κατά την αποστολή. Παρακαλούμε ελέγξτε τα υποχρεωτικά πεδία.
© Copyright 2014 JurTrans - Google+ - Powered by doubledot