Category: Μαθήματα

Το κέντρο για τις σπουδές νομικής μετάφρασης και μετάφρασης θεσμικών οργάνων, Transius, διοργανώνει συμπόσιο με θέμα την ανάλυση σωμάτων κειμένων στη νομική έρευνα και στις σπουδές νομικής μετάφρασης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2016.Διαβάστε Περισσότερα

The German Society for Forensic Linguistics (GSFL) has just announced an event indirectly relevant to legal translation which explores issues of language, evidence, multilingualism and the law, and court interpreting.

Σήμερα ανακοινώθηκε από τη Γερμανική Εταιρία Δικανικής Γλωσσολογίας  μια εκδήλωση η όποια έχει έμμεση σχέση με τη νομική μετάφραση, με θέματα όπως γλώσσα και γλωσσολογία, αποδεικτικά στοιχεία, πολυγλωσσία και δίκαιο, και δικαστηριακή διερμηνεία.
Διαβάστε Περισσότερα

Διαχείριση ορολογίας για νομικούς μεταφραστές

Διαχείριση ορολογίας είναι η διαδικασία καταγραφής των όρων ενός κειμένου κατά τρόπο δομημένο και συστηματικό. Δεδομένου ότι οι μεταφραστές μπορεί να δαπανήσουν έως και το 40% του συνολικού χρόνου μετάφρασης στην αναζήτηση κατάλληλων όρων για τη γλώσσα-στόχο, η καταγραφή τους έχει μεγάλη σημασία, καθώς τους βοηθά να μειώσουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση κάθε νέου όρου σε κάθε νέο έργο. Τα αρχεία που προκύπτουν από τη διαχείριση ορολογίας, όπως για παράδειγμα τα γλωσσάρια, αποδεικνύονται χρήσιμα όχι μόνο για τους μεταφραστές, αλλά και για τους ίδιους τους πελάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν ξανά στα μελλοντικά τους έργα. Το γεγονός ότι οι επαγγελματίες νομικοί μεταφραστές μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τη μετάφραση των όρων στην ουσία σημαίνει διασφάλιση της συνοχής και της υψηλής ποιότητας των νομικών τους μεταφράσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα της διαχείρισης ορολογίας μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το καλοκαίρι σχετικά θερινά μαθήματα, τα οποία διοργανώνονται από δύο διαφορετικά θερινά σχολεία:

Αρχικά, το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας (International Terminology Summer School) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικού προσανατολισμού διάρκειας μιας εβδομάδας σχετικά με τις μεθόδους και τις αρχές της διαχείρισης ορολογίας. Οι διαλέξεις θα δοθούν από καταξιωμένους εκπαιδευτές και ειδικούς του κλάδου της ορολογίας. Τα θερινά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη της Αυστρίας από τις 11 έως και τις 15 Ιουλίου και απευθύνονται σε μεταφραστές, επαγγελματίες του κλάδου της ορολογίας, φοιτητές και ερευνητές που ενδιαφέρονται για μια εισαγωγή στη διαχείριση ορολογίας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή ενασχόληση με τον κλάδο για τη συμμετοχή στα μαθήματα.

Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στις 13 Ιουλίου αφορά την ορολογία των νομικών μεταφράσεων. Το προσωρινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

11 Ιουλίου 2016 – ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

 • Τι είναι η ορολογία;
 • Τι είναι η διαχείριση ορολογίας;
 • Πως συνδέεται η ορολογία με την εταιρεία και με το εργασιακό μου περιβάλλον;

12 Ιουλίου 2016 – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Προτυποποίηση δεδομένων: Κατηγορίες δεδομένων στη διαχείριση ορολογίας
 • Εργαλεία ορολογίας – Διαχείριση ορολογίας, εξαγωγή όρων και έλεγχος ποιότητας
 • Ανταλλαγή δεδομένων ορολογίας
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων ορολογίας
 • Εξερευνώντας το TermBase eXchange (TBX)

13 Ιουλίου 2016 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Πως να παρουσιάσετε τα οφέλη της ορολογίας για μια επιχείρηση
 • Κανόνες και σχεδιασμός ορολογίας
 • Πως να υπολογίσετε και να συζητήσετε το κόστος και την απόδοση των επενδύσεων στην ορολογία
 • Νομική μετάφραση και ορολογία

14 Ιουλίου 2016 – ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαχείριση ορολογίας
 • Πρότυπα ορολογίας: αρχές, ορισμοί και σχέσεις
 • Η ορολογία σύμφωνα με την ISO TC 37

15 Ιουλίου 2016 – ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Projects των συμμετεχόντων σχετικά με την ορολογία
 • Σύνοψη, τελική συζήτηση, πιστοποιητικά παρακολούθησης του TSS και κλείσιμο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις μειωμένες τιμές και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php

Με παρόμοιο θέμα ασχολείται και το Πανεπιστήμιο της Leuven (KU Leuven), το οποίο διοργανώνει το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο με θέμα «Μετάφραση και Τεχνολογία» στην Αμβέρσα του Βελγίου από τις 29 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτέμβρη.

Το θερινά αυτά μαθήματα δεν επικεντρώνονται μονάχα σε θέματα διαχείρισης ορολογίας, αλλά καλύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με τη μετάφραση, τα μεταφραστικά εργαλεία και την τοπικοποίηση ιστοσελίδων και λογισμικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους το προσωρινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ημέρα 1

 • Διαδικασία και τεχνολογίες μετάφρασης
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα τη διαχείριση πολύγλωσσης ροής εργασιών, τις μορφές αρχείων και τη μετατροπή αρχείων.

Ημέρα 2

 • Εργαλεία υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης (CAT tools): εμπορικά και ανοικτού κώδικα, τοπικά και προσβάσιμα μέσω υπολογιστικού νέφους
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα τα εργαλεία μεταφραστικής μνήμης και τα συστήματα διαχείρισης μετάφρασης

Ημέρα 3

 • Εργαστήριο στην μηχανική μετάφραση και μετεπεξεργασία
 • CAT-tools και υπαγόρευση
 • Διαχείριση ορολογίας και εργαλεία ανάλυσης corpus

Ημέρα 4

 • Τεχνική επικοινωνία
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα την τοπικοποίηση ιστοσελίδων και λογισμικού

Ημέρα 5

 • Παράλληλα εργαστήρια ως προς την ποιότητα της μετάφρασης
 • Πως να αξιολογήσετε τις τεχνολογίες μετάφρασης

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί επίσης μια εβδομάδα και οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτές και ειδικούς τόσο από τον ακαδημαϊκό, όσο και από τον επαγγελματικό χώρο της μετάφρασης. Το πρόγραμμα έχει πρακτικό προσανατολισμό και θα δοθούν πραγματικά παραδείγματα και σενάρια. Οι βασικοί ομιλητές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γλώσσα και ενδιαφέρονται για μια πρακτική εισαγωγή στα ζητήματα που ανακύπτουν στη μετάφραση, στα σύγχρονα μεταφραστικά εργαλεία και στην τοπικοποίηση, ενώ θα φανούν πολύ χρήσιμα και στους νομικούς μεταφραστές που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την ποιότητα των νομικών τους μεταφράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις μειωμένες τιμές και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.arts.kuleuven.be/conference/transtech-summerschool/registration-ttsummerschool

Η γλώσσα διδασκαλίας και συζήτησης και των δύο αυτών προγραμμάτων είναι τα αγγλικά.

 

Από: Eva Angelopoulou

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε ή προσφορά για κάποια μετάφραση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα
Email
ΜΗΝΥΜΑ

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Υπήρξε πρόβλημα κατά την αποστολή. Παρακαλούμε ελέγξτε τα υποχρεωτικά πεδία.
© Copyright 2014 JurTrans - Google+ - Powered by doubledot