ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστικά έγγραφα

Είμαστε ειδικοί στη μετάφραση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τη δικαστική διαδικασία στην Ελλάδα ή στην Κύπρο (αγωγές, προτάσεις, υπομνήματα, δικαστικές αποφάσεις, αλλά και γνωμοδοτήσεις ακαδημαϊκών και δικηγόρων) για λογαριασμό ξένων ιδιωτών ή εταιρειών, καθώς και για λογαριασμό των δικηγορικών γραφείων που τους εκπροσωπούν.

Δίκαιο των συμβάσεων

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή, αλλά και στη σημερινή παγκόσμια αγορά δεν μπορεί παρά να καθιστά τις συμβάσεις μεταξύ εταιρειών ζωτικής σημασίας. Η JurTrans παρέχει πιστές και ακριβείς μεταφράσεις, που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολιών, βοηθώντας τις ελληνικές ή κυπριακές και τις ξένες εταιρείες να προβαίνουν σε συναλλαγές και συμφωνίες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων σε τι ακριβώς συμφωνούν.

Δίκαιο ακινήτων

Όλο και περισσότεροι κάτοικοι του εξωτερικού αποφασίζουν να επενδύσουν στην αγορά ακινήτου στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές παραμένουν δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί. Η JurTrans συνεργάζεται με ξένους πελάτες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους για τη μετάφραση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις αγοραπωλησίες αυτές, διασφαλίζοντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη γνωρίζουν με ακρίβεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Η JurTrans ειδικεύεται επίσης στη μετάφραση μισθωτηρίων για λογαριασμό εταιρειών που προβαίνουν στη μίσθωση εμπορικού ακινήτου στις χώρες αυτές.

Εταιρικό δίκαιο

Οι διαφορές ανάμεσα στους κανόνες και στην ορολογία της ελληνικής και κυπριακής έννομης τάξης και στους κανόνες και στην ορολογία των ξένων εννόμων τάξεων δημιουργούν αμφιβολίες και ανασφάλεια στους πελάτες που θέλουν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους, ή να πραγματοποιήσουν εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η JurTrans αναλαμβάνει τη μετάφραση καταστατικών και των τροποποιήσεών τους, επίσημων εταιρικών πιστοποιητικών και πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων ή Γενικών Συνελεύσεων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για πιο διαφανείς επιχειρηματικές συναλλαγές στο εξωτερικό.

Χρηματο-οικονομικά & τραπεζικά έγγραφα

Οι εταιρείες της Ελλάδας και της Κύπρου βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με την ανάγκη μετάφρασης των ετήσιων εκθέσεων και οικονομικών τους καταστάσεων, είτε επειδή επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια μέσω δημόσιων προσφορών, είτε προκειμένου να ενημερώσουν τους ξένους μετόχους τους. Η JurTrans δεν παύει να ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει με επιτυχία ακριβείς μεταφράσεις οικονομικών κειμένων, αλλά και να παρέχει εξειδικευμένες μεταφράσεις εγγράφων του τραπεζικού τομέα.

Νομοθεσία

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρα διαφορετική της χώρας εγκατάστασής τους χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις να κατανοήσουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των νόμων και κανονισμών της ξένης χώρας. Στη JurTrans διαθέτουμε την τεχνογνωσία, προερχόμενη εκτός των άλλων και από την πολύχρονη εμπειρία μας, για τη μετάφραση της ελληνικής και κυπριακής νομοθεσίας προς τα Αγγλικά, προκειμένου οι διεθνείς εταιρείες να είναι σε θέση να κατανοούν τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Εργατικό δίκαιο

Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ε.Ε. συνεπάγεται τη μετακίνηση όλο και περισσότερων πολιτών σε άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμά τους, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη μετάφρασης της σχετικής εργατικής νομοθεσίας. Η JurTrans εκπονεί μεταφράσεις προς τα Αγγλικά για λογαριασμό ξένων εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν με ακρίβεια τα δικαιώματά τους.

Άλλοι τομείς

Η JurTrans διαθέτει σημαντική εμπειρία και στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο ποινικό δίκαιο και αναλαμβάνει τη μετάφραση όλων των εγγράφων των ποινικών διαδικασιών, στις οποίες ενδεχομένως έχουν εμπλακεί κάτοικοι του εξωτερικού, που επισκέφθηκαν την Ελλάδα είτε για τουρισμό, είτε για εργασία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε ή προσφορά για κάποια μετάφραση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα
Email
ΜΗΝΥΜΑ

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Υπήρξε πρόβλημα κατά την αποστολή. Παρακαλούμε ελέγξτε τα υποχρεωτικά πεδία.
© Copyright 2014 JurTrans - Google+ - Powered by doubledot