JurTrans Blog

TransLaw 2016, Τάμπερε, Φινλανδία – Αρχικό πρόγραμμα

Την χρονιά που πέρασε είχαμε αναρτήσει την ανακοίνωση ενός νομικού συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Τάμπερε της Φινλανδίας, με θέμα «Η μετάφραση και η διερμηνεία ως μέσα εξασφάλισης της ισότητας ενώπιον του νόμου». Μπορείτε να βρείτε την ανάρτηση μας αυτή εδώ.

Το αρχικό πρόγραμμα του συνεδρίου ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει κάποιες ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ομιλίες από τη σκοπιά του επαγγελματία νομικού μεταφραστή.

Για παράδειγμα, ενδιαφέρον θα ήταν να παρακολουθήσουμε την ομιλία με θέμα «Πιστοποίηση νομικών μεταφραστών: μια συγκριτική προσέγγιση», προκειμένου να συγκρίνουμε πως πιστοποιούνται οι νομικοί μεταφραστές σε διαφορετικές χώρες. Τη δεύτερη ημέρα η ομιλία «Η εξειδικευμένη γνώση των εννόμων τάξεων ως προαπαιτούμενο της σωστής νομικής μετάφρασης»  θα αναφερθεί τόσο την μέθοδο διδασκαλίας της νομικής μετάφρασης στη Νορβηγία, όσο και στο JurDist, ένα διαδικτυακό πρόγραμμα νομικής μετάφρασης, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι νομικοί μεταφραστές που εκπονούν μεταφράσεις από τα Νορβηγικά προς τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Ισπανικά ή τα Γερμανικά. Αργότερα την ίδια ημέρα θα δοθεί μια ακόμη ομιλία που φαίνεται ενδιαφέρουσα με τίτλο «Η μετάφραση της δεοντικής τροπικότητας στα νομικά κείμενα». Δεδομένης της πρόσφατης τάσης να απλουστευθεί ο αγγλικός νομικός λόγος, η συγκεκριμένη ομιλία θα μας δώσει λογικά τις τελευταίες πληροφορίες στο θέμα της σωστής χρήσης του βοηθητικού ρήματος «shall» όταν θέλουμε να αποδώσουμε τη δεσμευτικότητα μιας ενέργειας σε ένα νομικό κείμενο.

Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ομιλίες αφορούν τη νομική διερμηνεία στο πλαίσιο δικαστικών και αστυνομικών υποθέσεων.

Η τελευταία ημέρα εγγραφής στο συνέδριο είναι η Δευτέρα, 4 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποσό εγγραφής και τη διαμονή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

 

Από: Εύα Αγγελοπούλου

Τι είναι η δικανική γλωσσολογία;

Η δικανική γλωσσολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με την εφαρμογή των γλωσσολογικών γνώσεων, μεθόδων και ιδεών στο νομικό ή εγκληματολογικό γενικό πλαίσιο της νομικής, της γλώσσας, της εγκληματολογικής έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας.

Η μετάφραση του αγγλικού όρου του εν λόγω κλάδου (forensic linguistics) στην Ελληνική γλώσσα αποτελεί μεγάλο θέμα συζήτησης στον ακαδημαϊκό χώρο λόγω της δυσκολίας απόδοσης του αγγλικού όρου forensic στα ελληνικά. Έτσι, ο αντίστοιχος ελληνικός όρος μπορεί να συναντάται και ως δικαστική ή εγκληματολογική ή ιατροδικαστική ή δικαστική ή νομική γλωσσολογία.

Source: https://el.wikipedia.org/wiki/δικανική γλωσσολογία

The German Society for Forensic Linguistics (GSFL) has just announced an event indirectly relevant to legal translation which explores issues of language, evidence, multilingualism and the law, and court interpreting.

Σήμερα ανακοινώθηκε από τη Γερμανική Εταιρία Δικανικής Γλωσσολογίας  μια εκδήλωση η όποια έχει έμμεση σχέση με τη νομική μετάφραση, με θέματα όπως γλώσσα και γλωσσολογία, αποδεικτικά στοιχεία, πολυγλωσσία και δίκαιο, και δικαστηριακή διερμηνεία.
Διαβάστε Περισσότερα

Η απόδοση των μηχανισμών ενός Ηπειρωτικού συστήματος δικαίου με αγγλικούς όρους (όρους του Κοινοδικαίου) μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη, όπως άλλωστε γνωρίζουν όσοι μεταφραστές το έχουν επιχειρήσει. Ο λόγος που κάνει τη μετάφραση αυτή πολύπλοκή είναι απλός: η μετάφραση  και η απόδοση των εννοιών μιας έννομης τάξης προς μια άλλη έννομη τάξη δεν είναι μια μηχανική ή αυτόματη διαδικασία. Για παράδειγμα, όταν ο ολλανδός δικηγόρος χρειάζεται να εξηγήσει το νομικό σύστημα της χώρας του σε ένα δικηγόρο χώρας του Κοινοδικαίου, δεν θα αντικαταστήσει απλά τους ολλανδικούς με αγγλικούς όρους. Η ολλανδική έννομη τάξη δεν είναι πιστό αντίγραφο της αγγλικής έννομης τάξης και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντοτε έτοιμοι αντίστοιχοι νομικοί όροι στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη μετάφραση. Για να επιτύχει σωστή αλλά και αποτελεσματική χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας, ο επαγγελματίας νομικός μεταφραστής χρειάζεται να γνωρίζει πολύ καλά τη δική του έννομη τάξη και ταυτόχρονα να κατανοεί τη βασική δομή και τους βασικούς μηχανισμούς του Κοινοδικαίου.

Πηγή: Helen Gubby, English legal terminology: Legal concepts in language (Boom Juridische Studieboeken)

από: Eva Angelopoulou

Διαχείριση ορολογίας για νομικούς μεταφραστές

Διαχείριση ορολογίας είναι η διαδικασία καταγραφής των όρων ενός κειμένου κατά τρόπο δομημένο και συστηματικό. Δεδομένου ότι οι μεταφραστές μπορεί να δαπανήσουν έως και το 40% του συνολικού χρόνου μετάφρασης στην αναζήτηση κατάλληλων όρων για τη γλώσσα-στόχο, η καταγραφή τους έχει μεγάλη σημασία, καθώς τους βοηθά να μειώσουν σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση κάθε νέου όρου σε κάθε νέο έργο. Τα αρχεία που προκύπτουν από τη διαχείριση ορολογίας, όπως για παράδειγμα τα γλωσσάρια, αποδεικνύονται χρήσιμα όχι μόνο για τους μεταφραστές, αλλά και για τους ίδιους τους πελάτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν ξανά στα μελλοντικά τους έργα. Το γεγονός ότι οι επαγγελματίες νομικοί μεταφραστές μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τη μετάφραση των όρων στην ουσία σημαίνει διασφάλιση της συνοχής και της υψηλής ποιότητας των νομικών τους μεταφράσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα της διαχείρισης ορολογίας μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το καλοκαίρι σχετικά θερινά μαθήματα, τα οποία διοργανώνονται από δύο διαφορετικά θερινά σχολεία:

Αρχικά, το Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας (International Terminology Summer School) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικού προσανατολισμού διάρκειας μιας εβδομάδας σχετικά με τις μεθόδους και τις αρχές της διαχείρισης ορολογίας. Οι διαλέξεις θα δοθούν από καταξιωμένους εκπαιδευτές και ειδικούς του κλάδου της ορολογίας. Τα θερινά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη Βιέννη της Αυστρίας από τις 11 έως και τις 15 Ιουλίου και απευθύνονται σε μεταφραστές, επαγγελματίες του κλάδου της ορολογίας, φοιτητές και ερευνητές που ενδιαφέρονται για μια εισαγωγή στη διαχείριση ορολογίας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή ενασχόληση με τον κλάδο για τη συμμετοχή στα μαθήματα.

Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στις 13 Ιουλίου αφορά την ορολογία των νομικών μεταφράσεων. Το προσωρινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

11 Ιουλίου 2016 – ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

 • Τι είναι η ορολογία;
 • Τι είναι η διαχείριση ορολογίας;
 • Πως συνδέεται η ορολογία με την εταιρεία και με το εργασιακό μου περιβάλλον;

12 Ιουλίου 2016 – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Προτυποποίηση δεδομένων: Κατηγορίες δεδομένων στη διαχείριση ορολογίας
 • Εργαλεία ορολογίας – Διαχείριση ορολογίας, εξαγωγή όρων και έλεγχος ποιότητας
 • Ανταλλαγή δεδομένων ορολογίας
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων ορολογίας
 • Εξερευνώντας το TermBase eXchange (TBX)

13 Ιουλίου 2016 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Πως να παρουσιάσετε τα οφέλη της ορολογίας για μια επιχείρηση
 • Κανόνες και σχεδιασμός ορολογίας
 • Πως να υπολογίσετε και να συζητήσετε το κόστος και την απόδοση των επενδύσεων στην ορολογία
 • Νομική μετάφραση και ορολογία

14 Ιουλίου 2016 – ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 • Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη διαχείριση ορολογίας
 • Πρότυπα ορολογίας: αρχές, ορισμοί και σχέσεις
 • Η ορολογία σύμφωνα με την ISO TC 37

15 Ιουλίου 2016 – ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Projects των συμμετεχόντων σχετικά με την ορολογία
 • Σύνοψη, τελική συζήτηση, πιστοποιητικά παρακολούθησης του TSS και κλείσιμο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις μειωμένες τιμές και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ http://www.termnet.org/english/events/tss_2016/index.php

Με παρόμοιο θέμα ασχολείται και το Πανεπιστήμιο της Leuven (KU Leuven), το οποίο διοργανώνει το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο με θέμα «Μετάφραση και Τεχνολογία» στην Αμβέρσα του Βελγίου από τις 29 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτέμβρη.

Το θερινά αυτά μαθήματα δεν επικεντρώνονται μονάχα σε θέματα διαχείρισης ορολογίας, αλλά καλύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με τη μετάφραση, τα μεταφραστικά εργαλεία και την τοπικοποίηση ιστοσελίδων και λογισμικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους το προσωρινό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ημέρα 1

 • Διαδικασία και τεχνολογίες μετάφρασης
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα τη διαχείριση πολύγλωσσης ροής εργασιών, τις μορφές αρχείων και τη μετατροπή αρχείων.

Ημέρα 2

 • Εργαλεία υποβοηθούμενης από υπολογιστή μετάφρασης (CAT tools): εμπορικά και ανοικτού κώδικα, τοπικά και προσβάσιμα μέσω υπολογιστικού νέφους
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα τα εργαλεία μεταφραστικής μνήμης και τα συστήματα διαχείρισης μετάφρασης

Ημέρα 3

 • Εργαστήριο στην μηχανική μετάφραση και μετεπεξεργασία
 • CAT-tools και υπαγόρευση
 • Διαχείριση ορολογίας και εργαλεία ανάλυσης corpus

Ημέρα 4

 • Τεχνική επικοινωνία
 • Παράλληλα εργαστήρια με θέμα την τοπικοποίηση ιστοσελίδων και λογισμικού

Ημέρα 5

 • Παράλληλα εργαστήρια ως προς την ποιότητα της μετάφρασης
 • Πως να αξιολογήσετε τις τεχνολογίες μετάφρασης

Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί επίσης μια εβδομάδα και οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτές και ειδικούς τόσο από τον ακαδημαϊκό, όσο και από τον επαγγελματικό χώρο της μετάφρασης. Το πρόγραμμα έχει πρακτικό προσανατολισμό και θα δοθούν πραγματικά παραδείγματα και σενάρια. Οι βασικοί ομιλητές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γλώσσα και ενδιαφέρονται για μια πρακτική εισαγωγή στα ζητήματα που ανακύπτουν στη μετάφραση, στα σύγχρονα μεταφραστικά εργαλεία και στην τοπικοποίηση, ενώ θα φανούν πολύ χρήσιμα και στους νομικούς μεταφραστές που θέλουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την ποιότητα των νομικών τους μεταφράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα, τις μειωμένες τιμές και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.arts.kuleuven.be/conference/transtech-summerschool/registration-ttsummerschool

Η γλώσσα διδασκαλίας και συζήτησης και των δύο αυτών προγραμμάτων είναι τα αγγλικά.

 

Από: Eva Angelopoulou

Η πολυπλοκότητα της νομικής μετάφρασης

Νεότερη ανακοίνωση:

Το Πανεπιστήμιο της Γενεύης διοργανώνει αύριο ομιλία με θέμα: «Η πολυπλοκότητα της νομικής μετάφρασης κατά τη σύνταξη διμερών συμβάσεων μεταξύ Ιταλίας και αγγλόφωνων χωρών». Ομιλητής είναι ο καθηγητής Rocco LOIACONO (πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας/ Πανεπιστήμιο του Curtin). Η ομιλία θα δοθεί αύριο, Τετάρτη 2 Μαρτίου, στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα 6077 του κτιρίου Uni Mail του πανεπιστημίου της Γενεύης.

Η ομιλία αυτή είναι μέρος της σειράς ομιλιών Transius, η οποία εξετάζει διάφορες πτυχές της νομικής μετάφρασης.

 

Πηγή: Transius network

 

Από: Eva Angelopoulou

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε ή προσφορά για κάποια μετάφραση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Όνομα
Email
ΜΗΝΥΜΑ

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας! Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Υπήρξε πρόβλημα κατά την αποστολή. Παρακαλούμε ελέγξτε τα υποχρεωτικά πεδία.
© Copyright 2014 JurTrans - Google+ - Powered by doubledot